Til Ejendomsmæglere

Det er vigtigt for os i bestyrelsen, at få budt nytilflyttere godt velkommen så tidligt som muligt. Det er derfor til stor glæde for alle, hvis du meddeler når en ejendom er solgt og hvornår den overtages. 

  •  Vores kontingent i 2023 er 600 kr. Det forfalder én gang årligt (1. maj) og opkrævningen foretages via PBS.

  •  Der er medlemspligt af grundejerforeningen.

  •  Der er ikke indskud til grundejerforeningen, og ingen gebyr ved overdragelse til ny ejer.

  •  Grundejerforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

  •  Der er ingen fællesantenne og ingen omkostninger til dette.

  •  Der betales ikke ekstra til vejfond, da vejene er kommunens.

  •  Der er ved generalforsamlingen i 2023 ikke truffet beslutning om indbetaling af ekstraordinære bidrag.

  •  Forespørgsler om ejerskifter m.v. kan ske direkte til vores kasserer. kasserer@tangbjerggf.dk

  •  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.